Provning för Söderköpings Whiskyklubb

Kneippen vertikalprovning för STWS, spännande mix av olika bottlingar för att få en bra spridning på vad man kan åstadkomma med olika typer av finish.